Záložky 2022

Letošní hlavní sezona je již bohužel za námi. Věřím, že pro mnohé z nás přinesla řadu letů a zážitků, které zůstanou hluboko v paměti. I když počasí stále umožňuje pěkné lety, je potřeba se také postarat o naše záložní padáky. Takže, jako každý rok, se uskuteční přebalení záložních padáků a to 19.11.2022 v tělocvičně v Přílepých. V případě účasti je třeba se předem ohlásit našemu předsedovi. Těším se na shledanou.

Letu zdar Alvis